Ansvarig utgivare
Sorunda Hembygdsförening
Box 50
148 02 Sorunda

Tel: 08-530 448 25
E-post: info@sorunda.b.se
www.sorunda.b.se

Webredaktör: Luzzi Herzog
Senaste uppdatering:
April 2013

Foto: (där ej annat angives)
Luzzi Herzog

Sorundabygd
- om miljöer och människor i Sorunda socken

 

 

 

.

Sorundabygd nr 71 är ute nu.

Sorundabygd utkommer med 4 nummer per år. Två i fyrfärg och två i svartvitt.

 

Läs innehållsförteckningen i tidigare nummer genom att klicka på LÄS MER