Ansvarig utgivare
Sorunda Hembygdsförening
Box 50
148 02 Sorunda

Tel: 08-530 448 25
E-post: info@sorunda.b.se
www.sorunda.b.se

Webredaktör: Luzzi Herzog
Senaste uppdatering:
April 2013

Foto: (där ej annat angives)
Luzzi Herzog

Sorunda Hembygdsförening

Sorunda Hembygdsförening startades 1945 av Imber Nordin Grip och har idag 431 medlemmar.
Föreningen bevarar och dokumenterar de speciella särdrag som av gammalt karaktäriserar vår socken. Det är nämligen föreningens mål och syfte enligt stadgarna.

Hembygdsföreningen anordnar hembygdskvällar, utfärder, studiecirklar och utställningar. Tillsammans med Sorunda Hemslöjdsvänner ger vi ut tidningen "Sorundabygd", i vilken vi tar upp sockenhistoria och nutidsdokumentation. Tidningen ingår också som medlemsförmån.

Vi vårdar kulturarvet
Föreningen bevarar också typiska, äldre byggnader och heminredningar. I Prästgårdsparken ligger föreningens hembygdsstuga, den gamla fattigstugan och en smedja samt Västerbystugan, som nu är på väg att byggas upp. Föreningen är också delägare av Sunnerbygården.

Vi genomför regelbundet restaureringsarbeten på stugorna i samråd med Stockholms läns museum. Alla medlemmar är välkomna att hjälpa till.

En aktiv förening - året runt
Vi ordnar hembygdskvällar med föredrag om bygden och ibland med underhållning, kartkvällar eller bildkvällar.

Turistöppet har vi varje dag under hela juli månad mellan kl 11-16. Då bjuder vi på kaffe ocg berättar om Sorunda. Vi har också temadagar, håll utkik efeter detta.

På midsommarafton varje år ordnar vi den traditionella midsommarfesten i Prästgårdsparken, i samarbete med Hemslöjdsvännerna.

Den andra advent är det kyrkkaffe i hembygdsstugan i Torp.

Välkommen som medlem!
Du är välkommen som medlem i Sorunda Hembygdsförening, var du en bor. Vi har medlemmar över hela Sverige men även i Schweiz, Tyskland och Frankrike, vilket vi tycker är mycket trevligt. Som medlem får du vår tidning "Sorundabygd" fyra gånger per år.
Hör av dig till oss på e-post, brev eller telefon, så skickar vi dig ett inbetalningskort.

Varmt välkomna till Sorunda Hembygdsförening!

 

Torpstugan eller Fattigstugan, som är föreningen hembygdsstuga.
 
Västerbystugan som nu är under uppbyggnad.
 

 

Sorunda styrelse

Ordförande
Anna-Carin Amrén-Leth

Vice ordf.
Kjell Gustavsson

Sekreterare
Luzzi Herzog

Vice sekreterare
Georg Eggehorn

Kassör
Margaretha Mattsson

Informatör
Gudrun Carlsson

samt fyra ordinarie ledamöter.