Ansvarig utgivare
Sorunda Hembygdsförening
Box 50
148 02 Sorunda

Tel: 08-530 448 25
E-post: info@sorunda.b.se
www.sorunda.b.se

Webredaktör: Luzzi Herzog
Senaste uppdatering:
April 2013

Foto: (där ej annat angives)
Luzzi Herzog

Sorundas Historia

Sorunda tillhör de mest fornlämningsrika socknarna i Stockholmstrakten, 21 runstenar, några hällristningar, bromsåldersrösen, fornborgar och hundratals gravfält med tusentals större och mindre gravhögar präglar landskapet. På Sorunda malmar finns också en forntida fångstgrop och en stor skeppssättning. Från historisk tid finns lämningar av kvarnar, torp, odlingsmarker samt tilläggsplatser för båtar.

Man brukar dela in tidsepokerna i en förhistorisk och en historisk epok. Den förhistoriska epoken delas in så här:


Skeppssättningen på Torps malm från bronsåldern

Järnåldersgravfält vid Torps malm

Ett mäktigt järnåldersgravfält med flera storhögar i Fullbro
 
 
 
 
 
 
 

Istid fram till
Äldre stenålder
Yngre stenålder
Bronsålder
Äldre järnålder
Romersk järnålder
Folkvandringstid
Vendeltid
Vikingatid

Och sedan börjar övergången till medeltiden.

10 000 f Kr
10 000 - 2 500 f Kr
2 500 - 1 500 f Kr
1 500 - 500 f Kr
500 - 0
0 - 400 e Kr
400 - 550 e Kr
550 - 800 e Kr
800 - 1050 e Kr


När inlandsisen smälte för 10 000 år sedan lyftes södra Södertörn upp ur havet och bildade en skärgård med uppstickande öar. Sorunda blev en del av kusten där jägare och fiskare kunde slå läger och finna föda.

Spår av dessa människor i Sorunda finns i boplatslämningar från yngre stenåldern. Bland annat vid Fagersjön och i Stora Vika.

De jordbrukande bronsåldersmänniskor som för 3-4000 år sedan bodde i Grimsta har lämnat efter sig hällristningar med skeppsmotiv och hundratals skålgropar.

På järnåldern, under folkvandringstid 500-600 e Kr, begravdes byarnas och gårdarnas människor i mäktiga gravhögar vilka dominerar landskapet vid bland annat Berga och Billsta. Runstenarna från sen vikigatid blev de minnen från 1000-talet som berättar mest om vad de tidiga Sorundabönderna hette och var de bodde.

Genom sitt geografiska läge vid "vägs ände" har Sorunda förskonats från exploatering i större skala. Här finns byar med anor från medeltiden och med traditioner som levt genom generationer fram till våra dagar.

Här kan du läsa mer om Sorundas alla runstenar: